Research Team

PhD Students

 • Zheng Huadi (2016 ~)
 • Han Ziyang (2016 ~)
 • Tang Li (2018 ~)

MPhil Students

 • Kong Chun Ho (2019 ~ )

Research Associates/Assistants

 • Ye Qingqing (2018.10 ~)
 • Du Rong (2019.5 ~)
 • Yan Haotian (2019.6 ~)

Alumni (with first employment)

 • Huang Kai (RA: 2017.7 – 2019.1): PhD student in Fudan University
 • Shucheng Wang (MSc: 2017.2 – 2018.2): China Mobile Hong Kong
 • Xiong Wenjun (RA: 2017.3 – 2017.6): PhD student in KTH
 • Iyiola Emmanuel Olatunji (RA: 2015.11 – 2016.5 ): PhD student in CUHK
 • Chen Zhuo Derek (MPhil: 2013.9 – 2015.8): X Financial (NYSE: XYF)